3C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.polski DG 29   j.angielski-1/2 BR 48
j.angielski-2/2 MM 49
wf-Ch #93A SA1
wf-Dz JN SD
2 8:50- 9:35 j.hiszpański-1/3 #9HC 28
j.hiszpański-2/3 #9HG 48
j.niemiecki-3/3 DK 33
matematyka RW 4 r_angielski-1/2 MM 17
r_angielski-2/2 BR 48
u_hist.i sp. CM 26 wf-Ch #93A SA1
wf-Dz JN SD
3 9:40-10:25 zaj. wych. MM 47 r_matematyka RW 4 matematyka RW 4 religia WD 32 j.hiszpański-1/3 #9HC 32
j.hiszpański-2/3 #9HG 2
j.niemiecki-3/3 DK 33
4 10:35-11:20 religia WD 30 j.angielski-1/2 BR 48
j.angielski-2/2 MM 33
r_geografia KD 47 wf-Ch Wi Sm
wf-Dz JN SD
r_geografia KD 47
5 11:30-12:15 r_angielski-1/2 MM 5
r_angielski-2/2 BR 48
j.angielski-1/2 BR 48
j.angielski-2/2 MM 33
j.polski DG 29 j.polski DG 9 u_hist.i sp. CM 46
6 12:35-13:20 r_angielski-1/2 MM 5
r_angielski-2/2 BR 48
r_geografia KD 47 j.polski DG 29 r_matematyka RW 4 r_matematyka RW 4
7 13:35-14:20 r_matematyka RW 4     matematyka RW 4 r_matematyka RW 4
Obowiązuje od: 17 września 2018 roku (v.1)
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-14
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum