2D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-2/2 #D1 SD wf-1/2 PZ Sm j.hiszpański-1/3 #jhk 32
j.hiszpański-2/3 #jhp 17
j.niemiecki-3/3 24
r_matematyka DP 31 wf-2/2 #D1 SA2
2 8:50- 9:35 r_matematyka DP 31 matematyka DP 31 u_hist.i sp. JM 26 r_matematyka DP 31 wf-2/2 #D1 SA2
3 9:40-10:25 r_matematyka DP 31 zaj. wych. DP 31 r_fizyka KK 50 j.polski BZ 32 Progr.-1/2 PM 40
j.angielski-2/2 MG 38
4 10:35-11:20 j.polski BZ 9 religia SM 32 r_fizyka KK 50 j.polski BZ 32 j.angielski-1/2 EB 1
Progr.-2/2 PM 40
5 11:30-12:15 Progr.-1/2 PM 40
j.angielski-2/2 MG 38
j.angielski-1/2 EB 47
r_informat.-2/2 PM 40
religia SM 32 u_hist.i sp. JM 26 j.hiszpański-1/3 #jhk 19
j.hiszpański-2/3 #jhp 26
j.niemiecki-3/3 24
6 12:35-13:20 r_fizyka KK 31 r_fizyka-1/2 KK 32
r_informat.-2/2 PM 40
matematyka DP 31 r_informat.-1/2 PM 40
r_fizyka-2/2 KK 18
wf-1/2 PZ SA2
7 13:35-14:20 j.angielski-1/2 EB 49
Progr.-2/2 PM 40
r_informat.-1/2 PM 40
r_fizyka-2/2 KK 31
matematyka DP 31 r_fizyka-1/2 KK 17
r_informat.-2/2 PM 40
wf-1/2 PZ SA2
8 14:25-15:10   r_informat.-1/2 PM 40
j.angielski-2/2 MG 38
j.polski BZ 18    
Obowiązuje od: 7 maja 2018 (przydział sal na czas trwania matur) -korekta dla s.28
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum