2H
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-Dz #D1 SD j.polski RF 43 j.hiszpański-1/3 #jhk 32
j.hiszpański-2/3 #jhp 17
j.niemiecki-3/3 DK 26
religia WD 32 wf-Ch Wi SA1
wf-Dz #D1 SA2
2 8:50- 9:35 El.mech. KK 17 j.polski RF 43 j.polski RF 18 j.angielski-1/2 MM 24
r_fizyka-2/2 RB 26
wf-Ch Wi SA1
wf-Dz #D1 SA2
3 9:40-10:25 r_fizyka RB 47 matematyka BO 47 r_matematyka BO 2 r_fizyka-1/2 RB 26
j.angielski-2/2 ZB 48
r_fizyka-1/2 RB 47
j.angielski-2/2 ZB 48
4 10:35-11:20 matematyka BO 2 r_matematyka BO 47 r_matematyka BO 2 u_hist.i sp. CM 29 j.angielski-1/2 MM 48
r_fizyka-2/2 RB 47
5 11:30-12:15 matematyka BO 2 El.CAD-1/2 PD 39
j.angielski-2/2 ZB 48
u_hist.i sp. CM 29 r_matematyka BO 31 j.hiszpański-1/3 #jhk 19
j.hiszpański-2/3 #jhp 26
j.niemiecki-3/3 DK 29
6 12:35-13:20 j.polski RF 19 El.CAD-1/2 PD 39
r_fizyka-2/2 RB 41
religia WD 4 r_matematyka BO 31  
7 13:35-14:20 zaj. wych. RF 19 j.angielski-1/2 MM 49
El.CAD-2/2 PD 39
r_fizyka RB 47 wf-Ch Wi Sm  
8 14:25-15:10   r_fizyka-1/2 RB 41
El.CAD-2/2 PD 39
r_fizyka RB 47    
Obowiązuje od: 7 maja 2018 (przydział sal na czas trwania matur) -korekta dla s.28
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum