Strona główna

Istnieje możliwość udziału w wymianie ze szkołami Geoerg-Buechner-Gymnasium i Montessorii-Gymnasium w Kolonii/Niemcy. Zakwaterowanie u rodzin, ciekawy program (m.in. 2-dniowa wycieczka do Krakowa), niski koszt (wymiana dofinansowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży). Przyjazd gości z Niemiec 28.09 – 5.10.2017, wyjazd do Kolonii w marcu 2018.

 

Informacje i zapisy: p. Z. Wąsik, p. J. Maleska

dodany przez: m p
00:55 08.09.2017

Informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin

 

Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Wnioskodawcą powinien być:

 • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza

514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego.

 

Kompletne WNIOSKI wraz z załącznikami (lista poniżej) będą przyjmowane w szkole w dniach od 1 do 15  września 2017 r.

 

Wymienione załączniki znajdują się na stronie Urzędu Miasta w zakładce - jak załatwić sprawę

w urzędzie/procedury UM/Wydział Oświaty i Wychowania.

 

Przygotowała V. Dobies

 

 

dodany przez: m p
00:59 04.09.2017

14 września 2017 roku o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich. Rodziców uczniów klas trzecich zapraszamy do auli (I piętro) na spotkanie z Dyrekcją. Rodzice uczniów klas drugich spotkają się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

18 września 2017 r. odbędzie się spotknie z rodzicami uczniów klas: II A (godz. 17:00) i III A  (godz. 18:00).

Serdecznie zapraszamy.

dodany przez: m p
15:42 01.09.2017

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 odbędą się 4 września 2017 roku.

Harmonogram:

 • msza św. w Kościele Garnizonowym o godzinie 9:00
 • uroczystści w szkole - spotkanie ogólne o godzinie 10:00
 • spotkania z wychowawcami
dodany przez: m p
10:40 21.08.2017
dodany przez: m p
11:06 06.08.2017

Jakub Boguta, nasz tegoroczny absolwent, był jednym z 5 reprezentantów Polski na 48. Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej. W zmaganiach olimpijskich w Yogyakarcie w Indonezji wzięli udział reprezentanci 88 krajów. Jakub uzyskał najlepszy wynik z całej drużyny i zdobył

 

srebrny medal.

 

Gratulujemy!

dodany przez: M Ł
21:59 26.07.2017

Terminy egzaminów poprawkowych zostały ustalone na:

 • 28.08.2017 roku, na godzinę 9:00 z przedmiotów: język polski, fizyka, chemia
 • 29.08.2017 roku, na godzinę 9:00 z przedmiotów: matematyka, język hiszpański
dodany przez: m p
23:17 02.07.2017

Wydawanie świadectw maturalnych odbyło się 30.06.2017 r .

w godzinach 11.00 - 13.00.

dodany przez: p c
08:33 27.06.2017

Dyrekcja i nauczyciele dziękują uczniom, uczniowie dziękują nauczycielom. Na zdjęciu oryginalny pomysł uczniów klasy 1a, na złożenie podziękowań swoim nauczycielom. Udanych wakacji!!!

dodany przez: m p
13:14 23.06.2017
Pokazuj skróty aktualności
Następna strona