Skład Prezydium Rady Rodziców
Imię Nazwisko  Pełniona funkcja
Grzegorz Dobosz przewodniczący
Andrzej Ryl zastępca przewodniczącego
Izabela Luty sekretarz
Elżbieta Gawlik skarbnik
Jacek Bernat członek prezydium
Marzena Bielecka członek prezydium
Dorota Dwornicka członek prezydium
Anna Kosut członek prezydium
Przemysław Kopyto członek prezydium
Tomasz Pitucha członek prezydium


Komisja  Rewizyjna


Imię Nazwisko
Jacek Bernat
Agnieszka Koch
Magdalena Udrycka

Konto Rady Rodziców

64 1240 1503 1111 0010 0806 8359

W roku szkolnym 2016/17 wysokość składki na rzecz Rady Rodziców  wynosi 200
(dla drugiego i kolejnego dziecka z jednej rodziny w naszej szkole wynosi 100 zł) 

Wpłat można dokonywać w ratach miesięcznych lub innych.