Wymiana z Kolonią/Niemcy

 • autor: m p
 • opublikowano 08.09.2017 00:55
 • ostatnia zmiana 08.09.2017 00:55

Istnieje możliwość udziału w wymianie ze szkołami Geoerg-Buechner-Gymnasium i Montessorii-Gymnasium w Kolonii/Niemcy. Zakwaterowanie u rodzin, ciekawy program (m.in. 2-dniowa wycieczka do Krakowa), niski koszt (wymiana dofinansowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży). Przyjazd gości z Niemiec 28.09 – 5.10.2017, wyjazd do Kolonii w marcu 2018.

 

Informacje i zapisy: p. Z. Wąsik, p. J. MaleskaStypendium Socjalne

 • autor: m p
 • opublikowano 04.09.2017 00:59
 • ostatnia zmiana 04.09.2017 01:26

Informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin

 

Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Wnioskodawcą powinien być:

 • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza

514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego.

 

Kompletne WNIOSKI wraz z załącznikami (lista poniżej) będą przyjmowane w szkole w dniach od 1 do 15  września 2017 r.

 

Wymienione załączniki znajdują się na stronie Urzędu Miasta w zakładce - jak załatwić sprawę

w urzędzie/procedury UM/Wydział Oświaty i Wychowania.

 

Przygotowała V. Dobies

 

 


Spotkanie z rodzicami

 • autor: m p
 • opublikowano 01.09.2017 15:42
 • ostatnia zmiana 13.09.2017 08:40

14 września 2017 roku o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich. Rodziców uczniów klas trzecich zapraszamy do auli (I piętro) na spotkanie z Dyrekcją. Rodzice uczniów klas drugich spotkają się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

18 września 2017 r. odbędzie się spotknie z rodzicami uczniów klas: II A (godz. 17:00) i III A  (godz. 18:00).

Serdecznie zapraszamy.
Międzynarodowy sukces Jakuba Boguty

 • autor: M Ł
 • opublikowano 26.07.2017 21:59
 • ostatnia zmiana 16.08.2017 15:40

Jakub Boguta, nasz tegoroczny absolwent, był jednym z 5 reprezentantów Polski na 48. Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej. W zmaganiach olimpijskich w Yogyakarcie w Indonezji wzięli udział reprezentanci 88 krajów. Jakub uzyskał najlepszy wynik z całej drużyny i zdobył

 

srebrny medal.

 

Gratulujemy!


Egzaminy poprawkowe

 • autor: m p
 • opublikowano 02.07.2017 23:17

Terminy egzaminów poprawkowych zostały ustalone na:

 • 28.08.2017 roku, na godzinę 9:00 z przedmiotów: język polski, fizyka, chemia
 • 29.08.2017 roku, na godzinę 9:00 z przedmiotów: matematyka, język hiszpański