Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018


Przewodniczący:                           Marek Masiak II D
Zastępca Przewodniczącego:      Katarzyna Stępień II C
Zastępca Przewodniczącego:      Maciej Święch II D

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017


Przewodniczący:                           Wojciech Malinowski II D
Zastępca Przewodniczącego:      Weronika Gwarda II A
Zastępca Przewodniczącego:      Szczepan Kot II D


Sekcja finansowa:
Przewodniczący sekcji: Szczepan Kot II D
                                           Adrianna Gałązka II B
                                           Jagoda Gospodarek II D
                                           Weronika Wojciechowska I F (Łącznik z biblioteką)
Sekcja kulturalna:
Przewodnicząca sekcji: Marcelina Jędruszczak II F
                                           Natalia Masłowska II A
                                           Elżbieta Kutarska II B
                                           Zuzanna Flis I B
                                           Michał Samoń II C
                                           Klaudia Kondraciuk I B
                                           Mikołaj Końko II A
Sekcja charytatywna:
Przewodnicząca sekcji: Monika Pasicka II H
                                           Julia Sikora II C
                                           Wiktoria Czelej II A
                                           Weronika Dziadach II H
                                           Katarzyna Jakubowska II C
                                           Michał Chrapko II G
                                           Marta Borowik I F
Sekcja sportowa:
Przewodniczący sekcji: Bartłomiej Augustyniak I E
                                          Wojciech Kłopotek II D
                                          Mateusz Chęć II G

Sekcja dekoracyjna:
Przewodnicząca sekcji: Oliwia Iskra IF
                                           Karolina Gustaw IF
                                           Eliza Kozioł IF
                                           Julia Jaworska IF
                                           Katarzyna Błaszczak IF


Sekcja informacyjno – organizacyjna:
Przewodnicząca sekcji: Natalia Wilczek II G
                                           Karolina Ostrowska II G
                                           Weronika Koszałka I B
                                           Katarzyna Szumowska I B
                                           Wiktoria Bojarska I E
                                           Aleksandra Krzysiak IF (Łącznik z biblioteką)
                                           Rafał Gawrylak I A
Sekcja radiowęzła:
Przewodniczący sekcji: Jan Malinowski II H
                                           Jakub Kasperek I H
                                           Przemysław Stefaniak I H


Sekcja fotograficzno -  filmowa :
                                          Tadeusz Kania I B,
                                          Miłosz Sulowski II H
                                          Mikołaj Końko II A,
 
Opiekun Samorządu: Agnieszka Adamczuk